פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
25/04/2018 spice [en] הגייה spice 2 הצבעות
25/04/2018 shout [en] הגייה shout 0 הצבעות
25/04/2018 pickle [en] הגייה pickle 0 הצבעות
25/04/2018 sealskin [en] הגייה sealskin 1 הצבעות
25/04/2018 ox [en] הגייה ox 0 הצבעות
25/04/2018 mink [en] הגייה mink 0 הצבעות
25/04/2018 lock [en] הגייה lock 1 הצבעות
24/04/2018 grin [en] הגייה grin 0 הצבעות
24/04/2018 forest [en] הגייה forest 0 הצבעות
24/04/2018 Eve [en] הגייה Eve 1 הצבעות
24/04/2018 daughter-in-law [en] הגייה daughter-in-law 0 הצבעות
24/04/2018 connect [en] הגייה connect 2 הצבעות
24/04/2018 boil [en] הגייה boil 0 הצבעות
24/04/2018 bell [en] הגייה bell 0 הצבעות
24/04/2018 baked [en] הגייה baked 1 הצבעות
24/04/2018 advertise [en] הגייה advertise 1 הצבעות
24/04/2018 Slimbridge [en] הגייה Slimbridge 1 הצבעות
24/04/2018 Sensualists [en] הגייה Sensualists 0 הצבעות
22/04/2018 ommatidia [en] הגייה ommatidia 0 הצבעות
22/04/2018 bindi [en] הגייה bindi 0 הצבעות
22/04/2018 DUP [en] הגייה DUP 0 הצבעות
22/04/2018 subitizing [en] הגייה subitizing 0 הצבעות
22/04/2018 granivores [en] הגייה granivores 0 הצבעות
22/04/2018 deictics [en] הגייה deictics 0 הצבעות
22/04/2018 frugivores [en] הגייה frugivores 0 הצבעות
22/04/2018 Semi-fluent [en] הגייה Semi-fluent 0 הצבעות
22/04/2018 pulvinus [en] הגייה pulvinus 0 הצבעות
22/04/2018 haut-relief [en] הגייה haut-relief 0 הצבעות
22/04/2018 Finish off [en] הגייה Finish off 1 הצבעות
22/04/2018 overworking [en] הגייה overworking 1 הצבעות