פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
16/09/2010 parcar [ia] הגייה parcar 0 הצבעות
16/09/2010 parco [ia] הגייה parco 0 הצבעות
16/09/2010 patiente [ia] הגייה patiente 0 הצבעות
16/09/2010 poc [ia] הגייה poc 0 הצבעות
16/09/2010 physica [ia] הגייה physica 0 הצבעות
16/09/2010 phantasia [ia] הגייה phantasia 0 הצבעות
16/09/2010 photographia [ia] הגייה photographia 0 הצבעות
16/09/2010 phrase [ia] הגייה phrase 0 הצבעות
16/09/2010 piccar [ia] הגייה piccar 0 הצבעות
16/09/2010 pietate [ia] הגייה pietate 0 הצבעות
16/09/2010 pesar [ia] הגייה pesar 0 הצבעות
16/09/2010 Peter [ia] הגייה Peter 0 הצבעות
16/09/2010 perfecte [ia] הגייה perfecte 0 הצבעות
16/09/2010 periculo [ia] הגייה periculo 0 הצבעות
16/09/2010 periodic [ia] הגייה periodic 0 הצבעות
16/09/2010 periodo [ia] הגייה periodo 0 הצבעות
16/09/2010 permission [ia] הגייה permission 0 הצבעות
16/09/2010 permitter [ia] הגייה permitter 0 הצבעות
16/09/2010 persuader [ia] הגייה persuader 0 הצבעות
16/09/2010 pesante [ia] הגייה pesante 0 הצבעות
16/09/2010 pauco [ia] הגייה pauco 0 הצבעות
16/09/2010 pausa [ia] הגייה pausa 0 הצבעות
16/09/2010 percurso [ia] הגייה percurso 0 הצבעות
16/09/2010 pausar [ia] הגייה pausar 0 הצבעות
16/09/2010 pecunia [ia] הגייה pecunia 0 הצבעות
16/09/2010 pejo [ia] הגייה pejo 0 הצבעות
16/09/2010 pejor [ia] הגייה pejor 0 הצבעות
16/09/2010 a pena [ia] הגייה a pena 0 הצבעות
16/09/2010 penose [ia] הגייה penose 0 הצבעות
16/09/2010 pensata [ia] הגייה pensata 0 הצבעות