פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
16/09/2010 promissa [ia] הגייה promissa 0 הצבעות
16/09/2010 propender [ia] הגייה propender 0 הצבעות
16/09/2010 proba [ia] הגייה proba 0 הצבעות
16/09/2010 probar [ia] הגייה probar 0 הצבעות
16/09/2010 producto [ia] הגייה producto 0 הצבעות
16/09/2010 problematic [ia] הגייה problematic 0 הצבעות
16/09/2010 procession [ia] הגייה procession 0 הצבעות
16/09/2010 production [ia] הגייה production 0 הצבעות
16/09/2010 preservar [ia] הגייה preservar 0 הצבעות
16/09/2010 pressa [ia] הגייה pressa 0 הצבעות
16/09/2010 prisa [ia] הגייה prisa 0 הצבעות
16/09/2010 a presso de [ia] הגייה a presso de 0 הצבעות
16/09/2010 facer se prestar [ia] הגייה facer se prestar 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
16/09/2010 presto [ia] הגייה presto 0 הצבעות
16/09/2010 preter [ia] הגייה preter 0 הצבעות
16/09/2010 previe [ia] הגייה previe 0 הצבעות
16/09/2010 protection [ia] הגייה protection 1 הצבעות
16/09/2010 provision [ia] הגייה provision 0 הצבעות
16/09/2010 puera [ia] הגייה puera 0 הצבעות
16/09/2010 prudente [ia] הגייה prudente 0 הצבעות
16/09/2010 pulsata [ia] הגייה pulsata 0 הצבעות
16/09/2010 pumpar [ia] הגייה pumpar 0 הצבעות
16/09/2010 puncta [ia] הגייה puncta 0 הצבעות
16/09/2010 punger [ia] הגייה punger 0 הצבעות
16/09/2010 punition [ia] הגייה punition 0 הצבעות
16/09/2010 pulmon [ia] הגייה pulmon 0 הצבעות
16/09/2010 quitar [ia] הגייה quitar 0 הצבעות
16/09/2010 quantitate [ia] הגייה quantitate 0 הצבעות
16/09/2010 querela [ia] הגייה querela 0 הצבעות
16/09/2010 quanto a [ia] הגייה quanto a 0 הצבעות