פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
16/09/2010 questionar [ia] הגייה questionar 0 הצבעות
16/09/2010 rationar [ia] הגייה rationar 0 הצבעות
16/09/2010 rectificar [ia] הגייה rectificar 0 הצבעות
16/09/2010 reclamo [ia] הגייה reclamo 0 הצבעות
16/09/2010 receptaculo [ia] הגייה receptaculo 0 הצבעות
16/09/2010 metro quadrate [ia] הגייה metro quadrate 0 הצבעות
16/09/2010 quadrate [ia] הגייה quadrate 0 הצבעות
16/09/2010 rasar se [ia] הגייה rasar se 0 הצבעות
16/09/2010 radical [ia] הגייה radical 0 הצבעות
16/09/2010 le qual [ia] הגייה le qual 0 הצבעות
16/09/2010 racia [ia] הגייה racia 0 הצבעות
16/09/2010 recognoscer [ia] הגייה recognoscer 0 הצבעות
16/09/2010 rar [ia] הגייה rar 0 הצבעות
16/09/2010 record [ia] הגייה record 0 הצבעות
16/09/2010 recompensar [ia] הגייה recompensar 0 הצבעות
16/09/2010 recognition [ia] הגייה recognition 1 הצבעות
16/09/2010 real [ia] הגייה real 1 הצבעות
16/09/2010 re [ia] הגייה re 0 הצבעות
16/09/2010 haber ration [ia] הגייה haber ration 0 הצבעות
16/09/2010 reduction [ia] הגייה reduction 0 הצבעות
16/09/2010 relative [ia] הגייה relative 0 הצבעות
16/09/2010 remar [ia] הגייה remar 0 הצבעות
16/09/2010 regratiar [ia] הגייה regratiar 0 הצבעות
16/09/2010 remaner [ia] הגייה remaner 0 הצבעות
16/09/2010 regal [ia] הגייה regal 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
16/09/2010 reguardo [ia] הגייה reguardo 0 הצבעות
16/09/2010 remarcabile [ia] הגייה remarcabile 0 הצבעות
16/09/2010 regret [ia] הגייה regret 1 הצבעות
16/09/2010 remarcar [ia] הגייה remarcar 0 הצבעות
16/09/2010 remediar [ia] הגייה remediar 0 הצבעות