פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
05/09/2012 hypochondriaco [ia] הגייה hypochondriaco 0 הצבעות
05/09/2012 isiaco [ia] הגייה isiaco 0 הצבעות
05/09/2012 antitabaco [ia] הגייה antitabaco 0 הצבעות
05/09/2012 aphrodisiaco [ia] הגייה aphrodisiaco 0 הצבעות
05/09/2012 austriaco [ia] הגייה austriaco 0 הצבעות
05/09/2012 hemophiliaco [ia] הגייה hemophiliaco 0 הצבעות
05/09/2012 demoniaco [ia] הגייה demoniaco 0 הצבעות
05/09/2012 bibliomaniaco [ia] הגייה bibliomaniaco 0 הצבעות
05/09/2012 erotomaniaco [ia] הגייה erotomaniaco 0 הצבעות
05/09/2012 Bosniaco [ia] הגייה Bosniaco 0 הצבעות
05/09/2012 Chaco [ia] הגייה Chaco 0 הצבעות
05/09/2012 guanaco [ia] הגייה guanaco 0 הצבעות
05/09/2012 grecomaniaco [ia] הגייה grecomaniaco 0 הצבעות
05/09/2012 psittaco [ia] הגייה psittaco 0 הצבעות
05/09/2012 simoniaco [ia] הגייה simoniaco 0 הצבעות
05/09/2012 elegiaco [ia] הגייה elegiaco 0 הצבעות
05/09/2012 cardiaco [ia] הגייה cardiaco 0 הצבעות
05/09/2012 cosaco [ia] הגייה cosaco 0 הצבעות
05/09/2012 syriaco [ia] הגייה syriaco 0 הצבעות
05/09/2012 tabaco [ia] הגייה tabaco 0 הצבעות
05/09/2012 taco [ia] הגייה taco 0 הצבעות
05/09/2012 taraxaco [ia] הגייה taraxaco 0 הצבעות
05/09/2012 tchecoslovaco [ia] הגייה tchecoslovaco 0 הצבעות
05/09/2012 theomaniaco [ia] הגייה theomaniaco 0 הצבעות
05/09/2012 zodiaco [ia] הגייה zodiaco 0 הצבעות
05/09/2012 melon [ia] הגייה melon 0 הצבעות
05/09/2012 ananas [ia] הגייה ananas 0 הצבעות
05/09/2012 banana [ia] הגייה banana 0 הצבעות
05/09/2012 grossula [ia] הגייה grossula 0 הצבעות
05/09/2012 mandarina [ia] הגייה mandarina 0 הצבעות