פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
05/09/2012 pruna [ia] הגייה pruna 0 הצבעות
05/09/2012 pruno [ia] הגייה pruno 0 הצבעות
05/09/2012 uva [ia] הגייה uva 0 הצבעות
05/09/2012 Coco [ia] הגייה Coco 0 הצבעות
05/09/2012 avellana [ia] הגייה avellana 0 הצבעות
05/09/2012 pistacia [ia] הגייה pistacia 0 הצבעות
05/09/2012 pistacio [ia] הגייה pistacio 0 הצבעות
05/09/2012 cumino [ia] הגייה cumino 0 הצבעות
05/09/2012 lauro [ia] הגייה lauro 0 הצבעות
05/09/2012 thymo [ia] הגייה thymo 0 הצבעות
10/01/2012 interlinguistica [ia] הגייה interlinguistica 0 הצבעות
10/01/2012 Latino [ia] הגייה Latino 0 הצבעות
10/01/2012 linguista [ia] הגייה linguista 0 הצבעות
10/01/2012 naturalistic [ia] הגייה naturalistic 0 הצבעות
10/01/2012 normalisar [ia] הגייה normalisar 0 הצבעות
10/01/2012 publication [ia] הגייה publication 0 הצבעות
10/01/2012 unanimitate [ia] הגייה unanimitate 0 הצבעות
10/01/2012 usos [ia] הגייה usos 0 הצבעות
10/01/2012 hepate [ia] הגייה hepate 0 הצבעות
10/01/2012 pristine [ia] הגייה pristine 0 הצבעות
10/01/2012 vocabulo [ia] הגייה vocabulo 0 הצבעות
10/01/2012 terminologia [ia] הגייה terminologia 0 הצבעות
10/01/2012 synonymo [ia] הגייה synonymo 0 הצבעות
10/01/2012 standardisation [ia] הגייה standardisation 0 הצבעות
10/01/2012 finalitate [ia] הגייה finalitate 0 הצבעות
10/01/2012 methodologic [ia] הגייה methodologic 0 הצבעות
19/05/2011 rhetoric [ia] הגייה rhetoric 0 הצבעות
19/05/2011 rhetorica [ia] הגייה rhetorica 0 הצבעות
19/05/2011 chaos [ia] הגייה chaos 0 הצבעות
19/05/2011 chaotic [ia] הגייה chaotic 0 הצבעות