פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
19/05/2011 rhythmic [ia] הגייה rhythmic 0 הצבעות
19/05/2011 jubileo [ia] הגייה jubileo 0 הצבעות
19/05/2011 reflexion [ia] הגייה reflexion 0 הצבעות
19/05/2011 reflecter [ia] הגייה reflecter 0 הצבעות
19/05/2011 diversitate [ia] הגייה diversitate 0 הצבעות
19/05/2011 neurologia [ia] הגייה neurologia 0 הצבעות
19/05/2011 neurologic [ia] הגייה neurologic 0 הצבעות
19/05/2011 equidistante [ia] הגייה equidistante 0 הצבעות
19/05/2011 egregie [ia] הגייה egregie 0 הצבעות
19/05/2011 io te ama [ia] הגייה io te ama 0 הצבעות
19/05/2011 io te ama multo [ia] הגייה io te ama multo 0 הצבעות
19/05/2011 io te adora [ia] הגייה io te adora 0 הצבעות
19/05/2011 Amor [ia] הגייה Amor 0 הצבעות
19/05/2011 decente [ia] הגייה decente 0 הצבעות
19/05/2011 autismo [ia] הגייה autismo 0 הצבעות
19/05/2011 autista [ia] הגייה autista 0 הצבעות
19/05/2011 autistic [ia] הגייה autistic 0 הצבעות
19/05/2011 lontanantia [ia] הגייה lontanantia 0 הצבעות
07/03/2011 puma [ia] הגייה puma 0 הצבעות
02/03/2011 fider [ia] הגייה fider 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/03/2011 fiducia [ia] הגייה fiducia 0 הצבעות
02/03/2011 fiducial [ia] הגייה fiducial 1 הצבעות
02/03/2011 fiduciari [ia] הגייה fiduciari 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/03/2011 numeric [ia] הגייה numeric 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/03/2011 cifra [ia] הגייה cifra 1 הצבעות
02/03/2011 cifrar [ia] הגייה cifrar 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/03/2011 cifrate [ia] הגייה cifrate 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/03/2011 bon die [ia] הגייה bon die 0 הצבעות
02/03/2011 sofa [ia] הגייה sofa 0 הצבעות
02/03/2011 cocina [ia] הגייה cocina 1 הצבעות