פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
16/09/2010 mesmo si [ia] הגייה mesmo si 0 הצבעות
16/09/2010 hodie mesmo [ia] הגייה hodie mesmo 0 הצבעות
16/09/2010 ora mesmo [ia] הגייה ora mesmo 0 הצבעות
16/09/2010 mestiero [ia] הגייה mestiero 0 הצבעות
16/09/2010 mesura [ia] הגייה mesura 0 הצבעות
16/09/2010 methodo [ia] הגייה methodo 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
16/09/2010 metric [ia] הגייה metric 0 הצבעות
16/09/2010 metro [ia] הגייה metro 0 הצבעות
16/09/2010 mi [ia] הגייה mi 0 הצבעות
16/09/2010 mie [ia] הגייה mie 0 הצבעות
16/09/2010 le mie [ia] הגייה le mie 0 הצבעות
16/09/2010 minimo [ia] הגייה minimo 0 הצבעות
16/09/2010 ministro [ia] הגייה ministro 0 הצבעות
16/09/2010 minor [ia] הגייה minor 0 הצבעות
16/09/2010 minutiose [ia] הגייה minutiose 0 הצבעות
16/09/2010 misericordia [ia] הגייה misericordia 0 הצבעות
16/09/2010 mixtura [ia] הגייה mixtura 0 הצבעות
16/09/2010 mobile [ia] הגייה mobile 0 הצבעות
16/09/2010 moda [ia] הגייה moda 0 הצבעות
16/09/2010 modello [ia] הגייה modello 0 הצבעות
16/09/2010 modeste [ia] הגייה modeste 0 הצבעות
16/09/2010 modo [ia] הגייה modo 0 הצבעות
16/09/2010 molestar [ia] הגייה molestar 0 הצבעות
16/09/2010 moleste [ia] הגייה moleste 0 הצבעות
16/09/2010 molino [ia] הגייה molino 0 הצבעות
16/09/2010 molliate [ia] הגייה molliate 0 הצבעות
16/09/2010 mus [ia] הגייה mus 0 הצבעות
16/09/2010 nam [ia] הגייה nam 0 הצבעות
16/09/2010 musical [ia] הגייה musical 0 הצבעות
16/09/2010 mute [ia] הגייה mute 0 הצבעות