פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
29/03/2013 weasand [en] הגייה weasand 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/03/2013 Clepsydra [en] הגייה Clepsydra 0 הצבעות
29/03/2013 thyestean [en] הגייה thyestean 0 הצבעות
29/03/2013 tiffin [en] הגייה tiffin 0 הצבעות
29/03/2013 immane [en] הגייה immane 0 הצבעות
29/03/2013 collogue [en] הגייה collogue 0 הצבעות
29/03/2013 macarize [en] הגייה macarize 0 הצבעות
29/03/2013 trituration [en] הגייה trituration 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/03/2013 tripsis [en] הגייה tripsis 0 הצבעות
29/03/2013 balter [en] הגייה balter 0 הצבעות
29/03/2013 such and such [en] הגייה such and such 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/03/2013 narghile [en] הגייה narghile 0 הצבעות
29/03/2013 decrescence [en] הגייה decrescence 0 הצבעות
29/03/2013 pulvinar [en] הגייה pulvinar 0 הצבעות
29/03/2013 discalceate [en] הגייה discalceate 0 הצבעות
29/03/2013 chondrule [en] הגייה chondrule 0 הצבעות
29/03/2013 gork [en] הגייה gork 0 הצבעות
29/03/2013 weazen [en] הגייה weazen 0 הצבעות
29/03/2013 lubritorium [en] הגייה lubritorium 0 הצבעות
29/03/2013 ontic [en] הגייה ontic 0 הצבעות
29/03/2013 shandrydan [en] הגייה shandrydan 0 הצבעות
29/03/2013 anililagnia [en] הגייה anililagnia 0 הצבעות
29/03/2013 alphamegamia [en] הגייה alphamegamia 0 הצבעות
29/03/2013 irrumation [en] הגייה irrumation 0 הצבעות
29/03/2013 abderian [en] הגייה abderian 0 הצבעות
29/03/2013 kathoey [en] הגייה kathoey 0 הצבעות
29/03/2013 Mudrooroo [en] הגייה Mudrooroo 0 הצבעות
29/03/2013 Sibbes [en] הגייה Sibbes 0 הצבעות
29/03/2013 Kathrein [en] הגייה Kathrein 0 הצבעות
29/03/2013 Ejoe Wilson [en] הגייה Ejoe Wilson 0 הצבעות