פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
28/03/2013 phyllody [en] הגייה phyllody 0 הצבעות
28/03/2013 fasciation [en] הגייה fasciation 0 הצבעות
28/03/2013 mogigraphia [en] הגייה mogigraphia 0 הצבעות
28/03/2013 Aats Bay [en] הגייה Aats Bay 0 הצבעות
28/03/2013 Auke Bay [en] הגייה Auke Bay 0 הצבעות
28/03/2013 amphitrichous [en] הגייה amphitrichous 0 הצבעות
28/03/2013 monotrichous [en] הגייה monotrichous 0 הצבעות
28/03/2013 lophotrichous [en] הגייה lophotrichous 0 הצבעות
28/03/2013 peritrichous [en] הגייה peritrichous 0 הצבעות
27/03/2013 Clement Vallandigham [en] הגייה Clement Vallandigham 0 הצבעות
27/03/2013 Patrick Star [en] הגייה Patrick Star 0 הצבעות
27/03/2013 Frankland [en] הגייה Frankland 0 הצבעות
27/03/2013 Ingushetia [en] הגייה Ingushetia 0 הצבעות
27/03/2013 furnisher [en] הגייה furnisher 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
27/03/2013 circumspectly [en] הגייה circumspectly 0 הצבעות
27/03/2013 SpongeBob SquarePants [en] הגייה SpongeBob SquarePants 0 הצבעות
27/03/2013 Elena Jane Goulding [en] הגייה Elena Jane Goulding 0 הצבעות
27/03/2013 flirted [en] הגייה flirted 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
27/03/2013 palooza [en] הגייה palooza 0 הצבעות
27/03/2013 fawner [en] הגייה fawner 0 הצבעות
27/03/2013 persecutory [en] הגייה persecutory 0 הצבעות
27/03/2013 arty [en] הגייה arty 0 הצבעות
27/03/2013 coxal [en] הגייה coxal 0 הצבעות
27/03/2013 appendicular [en] הגייה appendicular 0 הצבעות
27/03/2013 acromial [en] הגייה acromial 0 הצבעות
27/03/2013 cubital [en] הגייה cubital 0 הצבעות
27/03/2013 olecranal [en] הגייה olecranal 0 הצבעות
27/03/2013 palmar [en] הגייה palmar 0 הצבעות
27/03/2013 sural [en] הגייה sural 0 הצבעות
27/03/2013 fibular [en] הגייה fibular 0 הצבעות