פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
04/04/2013 tobe [en] הגייה tobe 0 הצבעות
04/04/2013 mareva [en] הגייה mareva 0 הצבעות
04/04/2013 cravings [en] הגייה cravings 0 הצבעות
04/04/2013 uakari [en] הגייה uakari 0 הצבעות
04/04/2013 kick-off [en] הגייה kick-off 0 הצבעות
04/04/2013 two-year [en] הגייה two-year 0 הצבעות
04/04/2013 Neuraminidase [en] הגייה Neuraminidase 1 הצבעות
04/04/2013 skinniest [en] הגייה skinniest 0 הצבעות
04/04/2013 slightest [en] הגייה slightest 0 הצבעות
04/04/2013 chrominance [en] הגייה chrominance 0 הצבעות
04/04/2013 interfering [en] הגייה interfering 0 הצבעות
04/04/2013 CFB Kingston [en] הגייה CFB Kingston 0 הצבעות
04/04/2013 CFB [en] הגייה CFB 0 הצבעות
04/04/2013 warhammer [en] הגייה warhammer 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
03/04/2013 top level domain [en] הגייה top level domain 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
03/04/2013 Devil's Brigade [en] הגייה Devil's Brigade 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
03/04/2013 peer to peer [en] הגייה peer to peer 0 הצבעות
03/04/2013 P2P [en] הגייה P2P 0 הצבעות
03/04/2013 DNS [en] הגייה DNS 0 הצבעות
03/04/2013 DSL [en] הגייה DSL 0 הצבעות
03/04/2013 thruput [en] הגייה thruput 0 הצבעות
03/04/2013 IP Address [en] הגייה IP Address 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
03/04/2013 RCMP [en] הגייה RCMP 0 הצבעות
03/04/2013 IM'ing [en] הגייה IM'ing 0 הצבעות
03/04/2013 SOCOM [en] הגייה SOCOM 0 הצבעות
03/04/2013 Delta Force [en] הגייה Delta Force 0 הצבעות
03/04/2013 CSIS [en] הגייה CSIS 0 הצבעות
03/04/2013 LAPD [en] הגייה LAPD 0 הצבעות
03/04/2013 whaling [en] הגייה whaling 0 הצבעות
03/04/2013 addons [en] הגייה addons 0 הצבעות