פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
07/06/2016 Cdiscount.com [fr] הגייה Cdiscount.com 0 הצבעות
07/06/2016 demain à la même heure [fr] הגייה demain à la même heure 0 הצבעות
07/06/2016 devinette d'écolier en forme de blague [fr] הגייה devinette d'écolier en forme de blague 0 הצבעות
07/06/2016 à quel registre de la langue appartient [fr] הגייה à quel registre de la langue appartient 0 הצבעות
07/06/2016 participer à la vie communautaire [fr] הגייה participer à la vie communautaire 0 הצבעות
07/06/2016 on répondra à vos questions avec plaisir [fr] הגייה on répondra à vos questions avec plaisir 0 הצבעות
07/06/2016 hors week-end [fr] הגייה hors week-end 0 הצבעות
07/06/2016 s’est allongé [fr] הגייה s’est allongé 0 הצבעות
07/06/2016 débloqué dual sim [fr] הגייה débloqué dual sim 0 הצבעות
06/06/2016 débloqué [fr] הגייה débloqué 0 הצבעות
06/06/2016 vous avez pu [fr] הגייה vous avez pu 0 הצבעות
06/06/2016 système d'écriture chinois [fr] הגייה système d'écriture chinois 0 הצבעות
06/06/2016 impromptu / impromptue [fr] הגייה impromptu / impromptue 0 הצבעות
06/06/2016 clignements [fr] הגייה clignements 0 הצבעות
06/06/2016 ordre du jour [fr] הגייה ordre du jour 1 הצבעות
06/06/2016 vous indiquez [fr] הגייה vous indiquez 0 הצבעות
06/06/2016 auprès du [fr] הגייה auprès du 0 הצבעות
06/06/2016 tiens à vous [fr] הגייה tiens à vous 0 הצבעות
06/06/2016 vos attentes [fr] הגייה vos attentes 0 הצבעות
06/06/2016 questionnaires [fr] הגייה questionnaires 0 הצבעות
06/06/2016 lunettes de natation [fr] הגייה lunettes de natation 0 הצבעות
06/06/2016 fériés [fr] הגייה fériés 0 הצבעות
06/06/2016 vous informe [fr] הגייה vous informe 0 הצבעות
06/06/2016 consultables [fr] הגייה consultables 0 הצבעות
06/06/2016 un lieu idéal pour étudier [fr] הגייה un lieu idéal pour étudier 0 הצבעות
06/06/2016 on verra bien en tout cas [fr] הגייה on verra bien en tout cas 0 הצבעות
23/04/2013 Alexandre Sergueïevitch Pouchkine [fr] הגייה Alexandre Sergueïevitch Pouchkine 0 הצבעות
23/04/2013 l'aise [fr] הגייה l'aise 0 הצבעות
23/04/2013 règlement [fr] הגייה règlement 0 הצבעות
23/04/2013 l'actrice [fr] הגייה l'actrice 0 הצבעות