פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
03/02/2012 yegân [tr] הגייה yegân 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
03/02/2012 kromozom [tr] הגייה kromozom 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
03/02/2012 mütemayil [tr] הגייה mütemayil 3 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
03/02/2012 icazetname [tr] הגייה icazetname 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
03/02/2012 sülüs [tr] הגייה sülüs 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
03/02/2012 münazara [tr] הגייה münazara 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
03/02/2012 nispetsiz [tr] הגייה nispetsiz 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 ürpertici [tr] הגייה ürpertici 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 zeyrek [tr] הגייה zeyrek 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 kaskatı [tr] הגייה kaskatı 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 yasalaşma [tr] הגייה yasalaşma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 sonuçlandırma [tr] הגייה sonuçlandırma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 kıvamlaştırmak [tr] הגייה kıvamlaştırmak 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 kontrolcü [tr] הגייה kontrolcü 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 mahmurluk [tr] הגייה mahmurluk 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 imreniş [tr] הגייה imreniş 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 palet [tr] הגייה palet 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 realite [tr] הגייה realite 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 ledün [tr] הגייה ledün 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 saksılık [tr] הגייה saksılık 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 savunulma [tr] הגייה savunulma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 kazıtma [tr] הגייה kazıtma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 kırkyama [tr] הגייה kırkyama 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 sığma [tr] הגייה sığma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 vasıl [tr] הגייה vasıl 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 istifa [tr] הגייה istifa 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 zıtlık [tr] הגייה zıtlık 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 kadük [tr] הגייה kadük 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 sömürgeleşme [tr] הגייה sömürgeleşme 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 katolik [tr] הגייה katolik 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר