פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
18/01/2012 pederşahî [tr] הגייה pederşahî 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 mitral kapakçığı [tr] הגייה mitral kapakçığı 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 usa vurmak [tr] הגייה usa vurmak 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 uca [tr] הגייה uca 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 parçalanma [tr] הגייה parçalanma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 sürmelik [tr] הגייה sürmelik 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 sarı çiyan [tr] הגייה sarı çiyan 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 kertik [tr] הגייה kertik 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 meşruten [tr] הגייה meşruten 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 kaya tuzu [tr] הגייה kaya tuzu 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 sabahki [tr] הגייה sabahki 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 nesiç [tr] הגייה nesiç 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 kürnemek [tr] הגייה kürnemek 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 ılgar etmek [tr] הגייה ılgar etmek 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 yamalanış [tr] הגייה yamalanış 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 şahtur [tr] הגייה şahtur 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 sırnaşma [tr] הגייה sırnaşma 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 kabullenme [tr] הגייה kabullenme 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 iş günü [tr] הגייה iş günü 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 sandık başkanı [tr] הגייה sandık başkanı 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 öğlenci [tr] הגייה öğlenci 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 ön ses [tr] הגייה ön ses 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 likör bardağı [tr] הגייה likör bardağı 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 rey [tr] הגייה rey 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 yavrucağız [tr] הגייה yavrucağız 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 salgınlaşma [tr] הגייה salgınlaşma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 sıyırtma [tr] הגייה sıyırtma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 rüzgârüstü [tr] הגייה rüzgârüstü 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 kantin [tr] הגייה kantin 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/01/2012 sineklenmek [tr] הגייה sineklenmek 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר