פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
01/02/2012 öğretme [tr] הגייה öğretme 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 onca [tr] הגייה onca 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 pragmacılık [tr] הגייה pragmacılık 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 kanatlandırma [tr] הגייה kanatlandırma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 kütürdetmek [tr] הגייה kütürdetmek 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 muhabere [tr] הגייה muhabere 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 karasal [tr] הגייה karasal 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 mahmuzlamak [tr] הגייה mahmuzlamak 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 örgütlenme [tr] הגייה örgütlenme 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 kuluçkalık [tr] הגייה kuluçkalık 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 inkisar etmek [tr] הגייה inkisar etmek 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 inan [tr] הגייה inan 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 mamur [tr] הגייה mamur 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 milliyetsiz [tr] הגייה milliyetsiz 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 ıslama [tr] הגייה ıslama 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 seçicilik [tr] הגייה seçicilik 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 vebalı [tr] הגייה vebalı 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 muzırlaşma [tr] הגייה muzırlaşma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 mantıksız [tr] הגייה mantıksız 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 insansı [tr] הגייה insansı 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 lâyemut [tr] הגייה lâyemut 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 kıymık [tr] הגייה kıymık 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 saçılış [tr] הגייה saçılış 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 katık [tr] הגייה katık 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
01/02/2012 zehirlilik [tr] הגייה zehirlilik 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 kuşaksız [tr] הגייה kuşaksız 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 vukufsuzluk [tr] הגייה vukufsuzluk 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 Kasem [tr] הגייה Kasem 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 itilâ [tr] הגייה itilâ 0 הצבעות
31/01/2012 muvaffakıyetsizlik [tr] הגייה muvaffakıyetsizlik 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר