פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
31/01/2012 imrendirme [tr] הגייה imrendirme 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 regaip [tr] הגייה regaip 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 koşullu [tr] הגייה koşullu 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 meleşmek [tr] הגייה meleşmek 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 kâr [tr] הגייה kâr 3 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 statü [tr] הגייה statü 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 indinde [tr] הגייה indinde 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 kalıt [tr] הגייה kalıt 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 pelesenk [tr] הגייה pelesenk 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 savuşturmak [tr] הגייה savuşturmak 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 sezdirme [tr] הגייה sezdirme 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 kabataslak [tr] הגייה kabataslak 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 mütemadi [tr] הגייה mütemadi 0 הצבעות
31/01/2012 uzmanlaşmak [tr] הגייה uzmanlaşmak 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 yoksun [tr] הגייה yoksun 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 kiralama [tr] הגייה kiralama 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 meziyetli [tr] הגייה meziyetli 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 sıyrık [tr] הגייה sıyrık 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 muallâ [tr] הגייה muallâ 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 muaf [tr] הגייה muaf 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 vedalaşma [tr] הגייה vedalaşma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/01/2012 yuhalama [tr] הגייה yuhalama 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/01/2012 yalıtılma [tr] הגייה yalıtılma 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/01/2012 peyderpey [tr] הגייה peyderpey 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/01/2012 mersiye [tr] הגייה mersiye 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/01/2012 zahirî [tr] הגייה zahirî 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/01/2012 kramp [tr] הגייה kramp 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/01/2012 mülkî idare [tr] הגייה mülkî idare 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/01/2012 lâkırdı [tr] הגייה lâkırdı 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/01/2012 yüz akı [tr] הגייה yüz akı 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר