פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
25/02/2012 загнаиваться [ru] הגייה загнаиваться 0 הצבעות
25/02/2012 загипсовать [ru] הגייה загипсовать 0 הצבעות
25/02/2012 заделка [ru] הגייה заделка 0 הצבעות
25/02/2012 загрубелый [ru] הגייה загрубелый 0 הצבעות
25/02/2012 зажимный [ru] הגייה зажимный 0 הצבעות
25/02/2012 засадка [ru] הגייה засадка 0 הצבעות
25/02/2012 засмолка [ru] הגייה засмолка 0 הצבעות
25/02/2012 замызгивать [ru] הגייה замызгивать 0 הצבעות
25/02/2012 замешка [ru] הגייה замешка 0 הצבעות
25/02/2012 захронометрировать [ru] הגייה захронометрировать 0 הצבעות
25/02/2012 зашиться [ru] הגייה зашиться 0 הצבעות
25/02/2012 знахарить [ru] הגייה знахарить 0 הצבעות
25/02/2012 заутюживание [ru] הגייה заутюживание 0 הצבעות
25/02/2012 застилка [ru] הגייה застилка 0 הצבעות
25/02/2012 запродажный [ru] הגייה запродажный 0 הצבעות
25/02/2012 замирение [ru] הגייה замирение 0 הצבעות
25/02/2012 занавесь [ru] הגייה занавесь 0 הצבעות
25/02/2012 занавоживать [ru] הגייה занавоживать 0 הצבעות
25/02/2012 централ [ru] הגייה централ 0 הצבעות
25/02/2012 четвертаковый [ru] הגייה четвертаковый 0 הצבעות
25/02/2012 четвертьволновый [ru] הגייה четвертьволновый 0 הצבעות
25/02/2012 червонка [ru] הגייה червонка 0 הצבעות
25/02/2012 хрястнуться [ru] הגייה хрястнуться 0 הצבעות
25/02/2012 худородство [ru] הגייה худородство 0 הצבעות
25/02/2012 чивикать [ru] הגייה чивикать 0 הצבעות
25/02/2012 шаркун [ru] הגייה шаркун 0 הצבעות
25/02/2012 шаркотня [ru] הגייה шаркотня 0 הצבעות
25/02/2012 шелкомотальня [ru] הגייה шелкомотальня 0 הצבעות
25/02/2012 шинкарка [ru] הגייה шинкарка 0 הצבעות
25/02/2012 фарандола [ru] הגייה фарандола 0 הצבעות