פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] הגייה Jan Dirksz Both 0 הצבעות
26/05/2010 Aagfe [nl] הגייה Aagfe 0 הצבעות
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] הגייה Johan Willem Beyen 0 הצבעות
26/05/2010 Boumans [nl] הגייה Boumans 0 הצבעות
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] הגייה Musetta van der Merwe 0 הצבעות
26/05/2010 van Santen [nl] הגייה van Santen 0 הצבעות
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] הגייה Ambrosius Bosschaert 0 הצבעות
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] הגייה Michiel Sweerts 0 הצבעות
26/05/2010 Santomees [nl] הגייה Santomees 0 הצבעות
26/05/2010 Moorveld [nl] הגייה Moorveld 0 הצבעות
26/05/2010 Jean Dreze [nl] הגייה Jean Dreze 0 הצבעות
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] הגייה Bernard van Risamburgh 0 הצבעות
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] הגייה Joris de Caulerij 0 הצבעות
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] הגייה Christiaan Snouck Hurgronje 0 הצבעות
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] הגייה Noord-Nauw van Kales 0 הצבעות
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] הגייה Wilbert Hazelzet 0 הצבעות
26/05/2010 verwachten [nl] הגייה verwachten 0 הצבעות
26/05/2010 mogelijk [nl] הגייה mogelijk 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
26/05/2010 voorbode [nl] הגייה voorbode 0 הצבעות
02/11/2009 DNA [nl] הגייה DNA 0 הצבעות
02/11/2009 Karyoplasma [nl] הגייה Karyoplasma 0 הצבעות
02/11/2009 geslachtscel [nl] הגייה geslachtscel 0 הצבעות
02/11/2009 chromosomenformule [nl] הגייה chromosomenformule 0 הצבעות
02/11/2009 meiose [nl] הגייה meiose 0 הצבעות
02/11/2009 zaadcel [nl] הגייה zaadcel 0 הצבעות
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] הגייה geslachtschromosoom 0 הצבעות
02/11/2009 X-chromosoom [nl] הגייה X-chromosoom 0 הצבעות
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] הגייה Y-chromosoom 0 הצבעות
02/11/2009 celdeling [nl] הגייה celdeling 0 הצבעות
02/11/2009 Minderhoud [nl] הגייה Minderhoud 0 הצבעות