פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
31/08/2012 哥哥 [hak] הגייה 哥哥 0 הצבעות
31/08/2012 妈妈 [hak] הגייה 妈妈 0 הצבעות
31/08/2012 爸爸 [hak] הגייה 爸爸 0 הצבעות
31/08/2012 彩绘 [hak] הגייה 彩绘 0 הצבעות
31/08/2012 彩绘 [zh] הגייה 彩绘 0 הצבעות
31/08/2012 色彩 [hak] הגייה 色彩 0 הצבעות
31/08/2012 颜色 [hak] הגייה 颜色 0 הצבעות
31/08/2012 青色 [hak] הגייה 青色 0 הצבעות
31/08/2012 黄色 [hak] הגייה 黄色 0 הצבעות
31/08/2012 紫色 [hak] הגייה 紫色 0 הצבעות
31/08/2012 蓝色 [hak] הגייה 蓝色 0 הצבעות
31/08/2012 红色 [hak] הגייה 红色 0 הצבעות
31/08/2012 和平 [hak] הגייה 和平 0 הצבעות
31/08/2012 绿色 [yue] הגייה 绿色 0 הצבעות
31/08/2012 绿色 [hak] הגייה 绿色 0 הצבעות
31/08/2012 痛苦 [yue] הגייה 痛苦 0 הצבעות
31/08/2012 痛苦 [hak] הגייה 痛苦 0 הצבעות
31/08/2012 快乐 [yue] הגייה 快乐 0 הצבעות
31/08/2012 快乐 [hak] הגייה 快乐 0 הצבעות
31/08/2012 亿 [yue] הגייה 亿 0 הצבעות
31/08/2012 亿 [zh] הגייה 亿 1 הצבעות
31/08/2012 亿 [hak] הגייה 亿 0 הצבעות
30/08/2012 歌曲 [yue] הגייה 歌曲 0 הצבעות
30/08/2012 机制 [yue] הגייה 机制 0 הצבעות
30/08/2012 生命 [yue] הגייה 生命 0 הצבעות
30/08/2012 [yue] הגייה 胡 0 הצבעות
30/08/2012 腐败 [hak] הגייה 腐败 0 הצבעות
30/08/2012 腐败 [zh] הגייה 腐败 0 הצבעות
30/08/2012 贿赂 [zh] הגייה 贿赂 0 הצבעות
30/08/2012 投票 [yue] הגייה 投票 0 הצבעות