פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
04/08/2011 recreatie [nl] הגייה recreatie 0 הצבעות
04/08/2011 reconstructie [nl] הגייה reconstructie 0 הצבעות
04/08/2011 rehabilitatie [nl] הגייה rehabilitatie 0 הצבעות
04/08/2011 respons [nl] הגייה respons 0 הצבעות
04/08/2011 recapituleren [nl] הגייה recapituleren 0 הצבעות
04/08/2011 cartografie [nl] הגייה cartografie 0 הצבעות
04/08/2011 kalligrafie [nl] הגייה kalligrafie 0 הצבעות
04/08/2011 choreografie [nl] הגייה choreografie 0 הצבעות
04/08/2011 homofoon [nl] הגייה homofoon 0 הצבעות
04/08/2011 homofilie [nl] הגייה homofilie 0 הצבעות
04/08/2011 telepathie [nl] הגייה telepathie 0 הצבעות
04/08/2011 empathie [nl] הגייה empathie 0 הצבעות
04/08/2011 synchroniseren [nl] הגייה synchroniseren 0 הצבעות
04/08/2011 synoptisch [nl] הגייה synoptisch 0 הצבעות
04/08/2011 syntactisch [nl] הגייה syntactisch 0 הצבעות
04/08/2011 Theologie [nl] הגייה Theologie 0 הצבעות
04/08/2011 theocratie [nl] הגייה theocratie 0 הצבעות
04/08/2011 monotheïsme [nl] הגייה monotheïsme 0 הצבעות
04/08/2011 cinefiel [nl] הגייה cinefiel 0 הצבעות
04/08/2011 anglofiel [nl] הגייה anglofiel 0 הצבעות
04/08/2011 pedofilie [nl] הגייה pedofilie 0 הצבעות
04/08/2011 filantroop [nl] הגייה filantroop 0 הצבעות
02/08/2011 thomas acda [nl] הגייה thomas acda 0 הצבעות
02/08/2011 uitvaren [nl] הגייה uitvaren 0 הצבעות
02/08/2011 haarplukken [nl] הגייה haarplukken 0 הצבעות
02/08/2011 kibbelen [nl] הגייה kibbelen 0 הצבעות
02/08/2011 ochtendmens [nl] הגייה ochtendmens 0 הצבעות
02/08/2011 Maggi [nl] הגייה Maggi 0 הצבעות
02/08/2011 octaaf [nl] הגייה octaaf 0 הצבעות
02/08/2011 manspersoon [nl] הגייה manspersoon 0 הצבעות