פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
23/10/2009 escavação [pt] הגייה escavação 0 הצבעות
23/10/2009 Betancourt [pt] הגייה Betancourt 0 הצבעות
16/10/2009 tauchéria [pt] הגייה tauchéria 0 הצבעות
16/10/2009 divisional [pt] הגייה divisional 0 הצבעות
16/10/2009 taúba [pt] הגייה taúba 0 הצבעות
16/10/2009 taurico [pt] הגייה taurico 0 הצבעות
16/10/2009 divisionário [pt] הגייה divisionário 0 הצבעות
16/10/2009 taurim [pt] הגייה taurim 0 הצבעות
16/10/2009 taurina [pt] הגייה taurina 0 הצבעות
16/10/2009 taurino [pt] הגייה taurino 0 הצבעות
16/10/2009 diviseiro [pt] הגייה diviseiro 0 הצבעות
16/10/2009 divisibilidade [pt] הגייה divisibilidade 0 הצבעות
16/10/2009 tauro [pt] הגייה tauro 0 הצבעות
16/10/2009 tauróbolo [pt] הגייה tauróbolo 0 הצבעות
16/10/2009 taurobóleo [pt] הגייה taurobóleo 0 הצבעות
16/10/2009 dobrão [pt] הגייה dobrão 0 הצבעות
16/10/2009 dobre [pt] הגייה dobre 0 הצבעות
16/10/2009 docidão [pt] הגייה docidão 0 הצבעות
16/10/2009 docético [pt] הגייה docético 0 הצבעות
16/10/2009 docetismo [pt] הגייה docetismo 0 הצבעות
16/10/2009 docilizar [pt] הגייה docilizar 0 הצבעות
16/10/2009 dócil [pt] הגייה dócil 0 הצבעות
16/10/2009 docilidade [pt] הגייה docilidade 0 הצבעות
16/10/2009 docílimo [pt] הגייה docílimo 0 הצבעות
16/10/2009 divulgativo [pt] הגייה divulgativo 0 הצבעות
16/10/2009 divulgado [pt] הגייה divulgado 0 הצבעות
16/10/2009 carumbé [pt] הגייה carumbé 0 הצבעות
16/10/2009 carunfeiro [pt] הגייה carunfeiro 0 הצבעות
16/10/2009 carunfa [pt] הגייה carunfa 0 הצבעות
16/10/2009 carúncula [pt] הגייה carúncula 0 הצבעות