פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
17/09/2013 trpaslík [cs] הגייה trpaslík 0 הצבעות
17/09/2013 neživotný [cs] הגייה neživotný 0 הצבעות
17/09/2013 skrblit [cs] הגייה skrblit 0 הצבעות
17/09/2013 rovinka [cs] הגייה rovinka 0 הצבעות
17/09/2013 dějinný [cs] הגייה dějinný 0 הצבעות
17/09/2013 biosféra [cs] הגייה biosféra 0 הצבעות
23/05/2010 sokovi [cs] הגייה sokovi 0 הצבעות
23/05/2010 sokolskou [cs] הגייה sokolskou 0 הצבעות
23/05/2010 sokolovsku [cs] הגייה sokolovsku 0 הצבעות
23/05/2010 sokolovsko [cs] הגייה sokolovsko 0 הצבעות
23/05/2010 sokolovskem [cs] הגייה sokolovskem 0 הצבעות
23/05/2010 sokolovska [cs] הגייה sokolovska 0 הצבעות
23/05/2010 sokolovnu [cs] הגייה sokolovnu 0 הצבעות
23/05/2010 sokolovem [cs] הגייה sokolovem 0 הצבעות
23/05/2010 sokolova [cs] הגייה sokolova 0 הצבעות
23/05/2010 sokolníky [cs] הגייה sokolníky 0 הצבעות
23/05/2010 sokolníku [cs] הגייה sokolníku 0 הצבעות
23/05/2010 sólu [cs] הגייה sólu 0 הצבעות
23/05/2010 sololitu [cs] הגייה sololitu 0 הצבעות
23/05/2010 solný [cs] הגייה solný 0 הצבעות
23/05/2010 solnou [cs] הגייה solnou 0 הצבעות
23/05/2010 solné [cs] הגייה solné 0 הצבעות
23/05/2010 somálsku [cs] הגייה somálsku 0 הצבעות
23/05/2010 součást [cs] הגייה součást 0 הצבעות
23/05/2010 sondu [cs] הגייה sondu 0 הצבעות
23/05/2010 sondou [cs] הגייה sondou 0 הצבעות
23/05/2010 sond [cs] הגייה sond 0 הצבעות
23/05/2010 soudku [cs] הגייה soudku 0 הצבעות
23/05/2010 soudkovou [cs] הגייה soudkovou 0 הצבעות
23/05/2010 soudkové [cs] הגייה soudkové 0 הצבעות