מדריך הגיה לצ'אמורו

[Chamoru]

הרשם להגיות של צ'אמורו

  • מספר הדוברים: 60.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 37
  • מילים שנהגו: 139
  • מילים שיש להגות: 91