שפת היום

סודנית [su]

מספר הדוברים:
40.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
20
מילים שנהגו:
48
מילים שיש להגות:
99
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

הגיות אחרונות בשפות פופולריות