שפת היום

אורומו [om]

מספר הדוברים:
25.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
19
מילים שנהגו:
351
מילים שיש להגות:
558