שפת היום

ארמנית [hy]

מספר הדוברים:
7.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
248
מילים שנהגו:
3.975
מילים שיש להגות:
11.056