שפת היום

טיבטית [bo]

מספר הדוברים:
1.186.000
מספר הדוברים בפורבו:
108
מילים שנהגו:
507
מילים שיש להגות:
508
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

הגיות אחרונות בשפות פופולריות