שפת היום

מין-נאן [nan]

מספר הדוברים:
50.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
948
מילים שנהגו:
25.384
מילים שיש להגות:
1.413
הגיות אחרונות בשפות פופולריות