שפת היום

יורובה [yo]

מספר הדוברים:
20.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
101
מילים שנהגו:
191
מילים שיש להגות:
510