שפת היום

אזרית [az]

מספר הדוברים:
23.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
639
מילים שנהגו:
12.030
מילים שיש להגות:
405
הגיות אחרונות בשפות פופולריות