שפת היום

Minjaee Luri [lrc]

מספר הדוברים:
1.500.000
מספר הדוברים בפורבו:
9
מילים שנהגו:
171
מילים שיש להגות:
251
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

הגיות אחרונות בשפות פופולריות