שפת היום

גרמנית שוואבית [swg]

מספר הדוברים:
820.000
מספר הדוברים בפורבו:
17
מילים שנהגו:
724
מילים שיש להגות:
62
הגיות אחרונות בשפות פופולריות