שפת היום

גליציאנית [gl]

מספר הדוברים:
3.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
297
מילים שנהגו:
6.778
מילים שיש להגות:
5.465