שפת היום

אידיש [yi]

מספר הדוברים:
1.500.000
מספר הדוברים בפורבו:
124
מילים שנהגו:
7.270
מילים שיש להגות:
194