שפת היום

Campidanese [sro]

מספר הדוברים:
500.000
מספר הדוברים בפורבו:
15
מילים שנהגו:
355
מילים שיש להגות:
289
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

הגיות אחרונות בשפות פופולריות