שפת היום

רומנית [ro]

מספר הדוברים:
24.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
1.966
מילים שנהגו:
26.143
מילים שיש להגות:
365