שפת היום

סרנן טונגו [srn]

מספר הדוברים:
300.000
מספר הדוברים בפורבו:
12
מילים שנהגו:
53
מילים שיש להגות:
105