שפת היום

נפוליטנית [nap]

מספר הדוברים:
7.500.000
מספר הדוברים בפורבו:
49
מילים שנהגו:
1.411
מילים שיש להגות:
247
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

הגיות אחרונות בשפות פופולריות