שפת היום

טיבטית [bo]

מספר הדוברים:
1.186.000
מספר הדוברים בפורבו:
98
מילים שנהגו:
499
מילים שיש להגות:
387