שפת היום

Quenya [qya]

מספר הדוברים:
n/a
מספר הדוברים בפורבו:
2
מילים שנהגו:
22
מילים שיש להגות:
17

Join our community

הגיות אחרונות בשפות פופולריות