שפת היום

מונגולי [mn]

מספר הדוברים:
6.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
208
מילים שנהגו:
1.568
מילים שיש להגות:
1.850
הגיות אחרונות בשפות פופולריות