שפת היום

חמרית [km]

מספר הדוברים:
20.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
109
מילים שנהגו:
105
מילים שיש להגות:
345