שפת היום

קצ'ואה [qu]

מספר הדוברים:
7.700.000
מספר הדוברים בפורבו:
51
מילים שנהגו:
125
מילים שיש להגות:
1.608
הגיות אחרונות בשפות פופולריות