שפת היום

אדיג'ית [ady]

מספר הדוברים:
1.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
38
מילים שנהגו:
435
מילים שיש להגות:
31