שפת היום

Talysh [tly]

מספר הדוברים:
218.000
מספר הדוברים בפורבו:
5
מילים שנהגו:
2.977
מילים שיש להגות:
882
הגיות אחרונות בשפות פופולריות