שפת היום

פאשטו [ps]

מספר הדוברים:
38.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
78
מילים שנהגו:
691
מילים שיש להגות:
395