שפת היום

גוארני [gn]

מספר הדוברים:
6.100.000
מספר הדוברים בפורבו:
97
מילים שנהגו:
921
מילים שיש להגות:
202
הגיות אחרונות בשפות פופולריות