שפת היום

איגבו [ig]

מספר הדוברים:
18.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
89
מילים שנהגו:
439
מילים שיש להגות:
192