שפת היום

פאשטו [ps]

מספר הדוברים:
45.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
74
מילים שנהגו:
681
מילים שיש להגות:
209