שפת היום

טגלוג [tl]

מספר הדוברים:
23.500.000
מספר הדוברים בפורבו:
1.171
מילים שנהגו:
7.237
מילים שיש להגות:
1.903