שפת היום

נאהואטל [nah]

מספר הדוברים:
1.740.000
מספר הדוברים בפורבו:
99
מילים שנהגו:
1.752
מילים שיש להגות:
749