שפת היום

אסטונית [et]

מספר הדוברים:
1.100.000
מספר הדוברים בפורבו:
345
מילים שנהגו:
10.907
מילים שיש להגות:
3.619