שפת היום

סקוטית [sco]

מספר הדוברים:
1.600.000
מספר הדוברים בפורבו:
204
מילים שנהגו:
2.525
מילים שיש להגות:
29

Join our community

הגיות אחרונות בשפות פופולריות