מדריך הגיה לאספרנטו

[Esperanto]

הרשם להגיות של אספרנטו

  • מספר הדוברים: 2.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 305
  • מילים שנהגו: 20.737
  • מילים שיש להגות: 26
  • אספרנטו צילום Public domain