מדריך הגיה לאספרנטו

[Esperanto]

הרשם להגיות של אספרנטו

  • מספר הדוברים: 2.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 314
  • מילים שנהגו: 21.568
  • מילים שיש להגות: 5
  • אספרנטו צילום Public domain