הרשימה השלמה של שפות וקודים

לא מוצא את השפה שלך? אמור לנו לכלול אותה