מדריך הגיה לקלינגונית

[tlhIngan Hol]

הרשם להגיות של קלינגונית

  • מספר הדוברים: 431.892.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 50
  • מילים שנהגו: 1.047
  • מילים שיש להגות: 148
  • קלינגונית צילום Cristiano Betta