מדריך הגיה לקלינגונית

[tlhIngan Hol]

הרשם להגיות של קלינגונית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 53
  • מילים שנהגו: 1.048
  • מילים שיש להגות: 155
  • קלינגונית צילום Cristiano Betta