מדריך הגיה לוולשית

[Cymraeg]

הרשם להגיות של וולשית

  • מספר הדוברים: 600.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 399
  • מילים שנהגו: 5.627
  • מילים שיש להגות: 904
  • וולשית צילום Samasnookerfan