מדריך הגיה לוולשית

[Cymraeg]

הרשם להגיות של וולשית

  • מספר הדוברים: 600.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 387
  • מילים שנהגו: 4.451
  • מילים שיש להגות: 1.967
  • וולשית צילום Samasnookerfan