מדריך הגיה לקנטונז

[粵文]

הרשם להגיות של קנטונז

  • מספר הדוברים: 71.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 3.779
  • מילים שנהגו: 29.089
  • מילים שיש להגות: 492