מדריך הגיה לפלמית

[Vlaams]

הרשם להגיות של פלמית

  • מספר הדוברים: 6.100.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 248
  • מילים שנהגו: 1.509
  • מילים שיש להגות: 334
  • פלמית צילום Mislav Marohnić