מדריך הגיה לפלמית

[Vlaams]

הרשם להגיות של פלמית

  • מספר הדוברים: 6.100.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 255
  • מילים שנהגו: 1.627
  • מילים שיש להגות: 325
  • פלמית צילום Mislav Marohnić