מדריך הגיה לאיגבו

[Igbo]

הרשם להגיות של איגבו

  • מספר הדוברים: 18.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 86
  • מילים שנהגו: 409
  • מילים שיש להגות: 240
  • איגבו צילום Public domain