מדריך הגיה לרומנית

[Română]

הרשם להגיות של רומנית

  • מספר הדוברים: 24.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 1.944
  • מילים שנהגו: 26.105
  • מילים שיש להגות: 384
  • רומנית צילום Camil Ghircoias