מדריך הגיה לטורקית

[Türkçe]

הרשם להגיות של טורקית

  • מספר הדוברים: 150.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 7.010
  • מילים שנהגו: 54.693
  • מילים שיש להגות: 37.694
  • טורקית צילום Frank Kovalchek