מדריך הגיה לטורקית

[Türkçe]

הרשם להגיות של טורקית

  • מספר הדוברים: 150.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 7.260
  • מילים שנהגו: 54.927
  • מילים שיש להגות: 37.981
  • טורקית צילום Frank Kovalchek