מדריך הגיה לטורקית

[Türkçe]

הרשם להגיות של טורקית

  • מספר הדוברים: 150.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 8.574
  • מילים שנהגו: 58.695
  • מילים שיש להגות: 34.690
  • טורקית צילום Frank Kovalchek