מדריך הגיה לבסקית

[Euskara]

הרשם להגיות של בסקית

  • מספר הדוברים: 600.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 532
  • מילים שנהגו: 16.486
  • מילים שיש להגות: 3.543
  • בסקית צילום Leon Petrosyan