מדריך הגיה לבסקית

[Euskara]

הרשם להגיות של בסקית

  • מספר הדוברים: 600.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 552
  • מילים שנהגו: 16.581
  • מילים שיש להגות: 3.900
  • בסקית צילום Leon Petrosyan