מדריך הגיה להוואי

[‘Ōlelo Hawai‘i]

הרשם להגיות של הוואי

  • מספר הדוברים: 27.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 239
  • מילים שנהגו: 448
  • מילים שיש להגות: 571
  • הוואי צילום Brian