מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 1.044
  • מילים שנהגו: 16.823
  • מילים שיש להגות: 6
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural