מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 1.032
  • מילים שנהגו: 16.056
  • מילים שיש להגות: 7
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural