מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 1.078
  • מילים שנהגו: 19.125
  • מילים שיש להגות: 11
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural