מדריך הגיה להולנדית

[Nederlands]

הרשם להגיות של הולנדית

  • מספר הדוברים: 30.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 6.018
  • מילים שנהגו: 72.121
  • מילים שיש להגות: 69
  • הולנדית צילום David Evers