מדריך הגיה למלטית

[Malti]

הרשם להגיות של מלטית

  • מספר הדוברים: 330.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 74
  • מילים שנהגו: 734
  • מילים שיש להגות: 259
  • מלטית צילום Frank Vincentz