מדריך הגיה למלטית

[Malti]

הרשם להגיות של מלטית

  • מספר הדוברים: 330.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 77
  • מילים שנהגו: 743
  • מילים שיש להגות: 291
  • מלטית צילום Frank Vincentz