מדריך הגיה למלטית

[Malti]

הרשם להגיות של מלטית

  • מספר הדוברים: 330.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 79
  • מילים שנהגו: 771
  • מילים שיש להגות: 337
  • מלטית צילום Frank Vincentz