מדריך הגיה לאינטרלינגואה

[Interlingua]

הרשם להגיות של אינטרלינגואה

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 42
  • מילים שנהגו: 5.122
  • מילים שיש להגות: 16