מדריך הגיה לאינטרלינגואה

[Interlingua]

הרשם להגיות של אינטרלינגואה

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 41
  • מילים שנהגו: 5.060
  • מילים שיש להגות: 1