מדריך הגיה לסינית (ג'ין)

[晋语]

הרשם להגיות של סינית (ג'ין)

  • מספר הדוברים: 45.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 206
  • מילים שנהגו: 493
  • מילים שיש להגות: 619