מדריך הגיה לפריזית מערבית

[Frysk]

הרשם להגיות של פריזית מערבית

  • מספר הדוברים: 500.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 39
  • מילים שנהגו: 1.031
  • מילים שיש להגות: 349