מדריך הגיה לפריזית מערבית

[Frysk]

הרשם להגיות של פריזית מערבית

 • מספר הדוברים: 500.000
 • מספר הדוברים בפורבו: 41
 • מילים שנהגו: 1.028
 • מילים שיש להגות: 356
מילים חדשות להגייה הירשם
 • הקלט הגייה לAldgillis Aldgillis
 • הקלט הגייה לHettinga Hettinga
 • הקלט הגייה לFigebeam Figebeam
 • הקלט הגייה לaigburth aigburth
 • הקלט הגייה לjiskefet jiskefet
 • הקלט הגייה לFryk Fryk
 • הקלט הגייה לpar par
 • הקלט הגייה לby by
 • הקלט הגייה לbaan baan
 • הקלט הגייה לMaat Maat

הצג הכול