מדריך הגיה ללוגנדה

[Luganda]

הרשם להגיות של לוגנדה

  • מספר הדוברים: 3.100.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 18
  • מילים שנהגו: 24
  • מילים שיש להגות: 134
  • לוגנדה צילום Dylan Walters