מדריך הגיה ללואו

[Dholuo]

הרשם להגיות של לואו

  • מספר הדוברים: 4.400.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 3
  • מילים שנהגו: 1
  • מילים שיש להגות: 31