מדריך הגיה לרומאנית

[Romani chib]

הרשם להגיות של רומאנית

  • מספר הדוברים: 2.500.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 59
  • מילים שנהגו: 49
  • מילים שיש להגות: 369
  • רומאנית צילום Public domain