מדריך הגיה לשונה

[chiShona]

הרשם להגיות של שונה

  • מספר הדוברים: 7.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 32
  • מילים שנהגו: 168
  • מילים שיש להגות: 68
  • שונה צילום vcp.de