מדריך הגיה לשונה

[chiShona]

הרשם להגיות של שונה

  • מספר הדוברים: 7.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 31
  • מילים שנהגו: 168
  • מילים שיש להגות: 66
  • שונה צילום vcp.de