הזפוטקי Quiatoni, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (הזפוטקי Quiatoni). Learn to pronounce with our guides.

הגיות מובילות

  • הגייה blaa blaa
  • הגייה bla bla
  • הגייה blah blah
  • הגייה bendxa'p bendxa'p
  • הגייה nis nis
  • הגייה roꞌk roꞌk
  • הגייה ikd ikd
  • הגייה la't la't
  • הגייה domih domih
  • הגייה tap tap

הצג הכול

Do you want to pronounce words and phrases in this language (הזפוטקי Quiatoni)?