הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לsealladh_bàgh sealladh_bàgh
 • הקלט הגייה לa 'chiad a 'chiad
 • הקלט הגייה לcothromachadh cothromachadh
 • הקלט הגייה לseasmhachd seasmhachd
 • הקלט הגייה לBhaoibh Bhaoibh
 • הקלט הגייה לEilean a' Bhodha Eilean a' Bhodha
 • הקלט הגייה לQuaigh Quaigh
 • הקלט הגייה לdhorch dhorch
 • הקלט הגייה לcnapach cnapach
 • הקלט הגייה לchnuic chnuic
 • הקלט הגייה לMouswald Mouswald
 • הקלט הגייה לreòite reòite
 • הקלט הגייה לcoibhneil coibhneil
 • הקלט הגייה לGlainne-mheudachaidh Glainne-mheudachaidh
 • הקלט הגייה לNo mather No mather
 • הקלט הגייה לBrathair-Athar Brathair-Athar
 • הקלט הגייה לbràthair-athar no mathar bràthair-athar no mathar
 • הקלט הגייה לMoch sa Mhadainn Moch sa Mhadainn
 • הקלט הגייה לcomasach comasach
 • הקלט הגייה לcòcaireachd còcaireachd
 • הקלט הגייה לdìcheallach dìcheallach
 • הקלט הגייה לcòcaire còcaire
 • הקלט הגייה לfeòladair feòladair
 • הקלט הגייה לge-tà ge-tà
 • הקלט הגייה לneach-smàlaidh neach-smàlaidh
 • הקלט הגייה לcroitear croitear
 • הקלט הגייה לsagart sagart
 • הקלט הגייה לailtire ailtire [occupation]
 • הקלט הגייה לneach-bùtha neach-bùtha
 • הקלט הגייה לneach-ciùil neach-ciùil
 • הקלט הגייה לannaibh annaibh
 • הקלט הגייה לneach-frithealaidh neach-frithealaidh
 • הקלט הגייה לa' cholaiste a' cholaiste
 • הקלט הגייה לsuidhe suidhe
 • הקלט הגייה לglanadair glanadair
 • הקלט הגייה לdotair dotair
 • הקלט הגייה לpeansail peansail
 • הקלט הגייה לDè a th' ann Dè a th' ann
 • הקלט הגייה לfear eile fear eile
 • הקלט הגייה לfada air falbh fada air falbh
 • הקלט הגייה לlàran làran
 • הקלט הגייה לspàinean spàinean
 • הקלט הגייה לspàin spàin
 • הקלט הגייה לaotrom aotrom
 • הקלט הגייה לtogalaichean togalaichean
 • הקלט הגייה לan fhorca an fhorca
 • הקלט הגייה לseòmraichean seòmraichean
 • הקלט הגייה לbò dhubh bò dhubh
 • הקלט הגייה לGaidhealach Gaidhealach
 • הקלט הגייה לbòtann bòtann