המלצות בנוגע להוספת מילים

לפניך מדריך קצר עם המלצות בנוגע להוספת מילים לפורבו למעט הדברים שבבירור אסורים על פי המדיניות שלנו. ללא ספק ישנן חריגות רבות מהכללים הבסיסיים הללו בעולם המילים הנפלא הזה.

מומלץ
- שמות, פעלים.
- מקומות.
- אנשים.
- מותגים.
- מספרים ראשיים: 1, 10, 100, חמש.
- סמיכויות, רבים וכד'.

לא מומלץ
- מילים עם תוויות (כגון המכונית).
- מילים עם מילות יחס שאין להן שימוש (כגון בבית).
- צירופי מילים למעט ניבים.
- מילים ושמות משפות אחרות.
- מספרים עוקבים: 234, 235, 236...
- צירופי מילים שהגייתן יחד אינה משרתת כל מטרה (כגון בניין כחול).