משתמש:

Covarrubias

עורך פורבו

הרשמה להגיות של Covarrubias

פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
23/02/2018 αἱρετούς [grc] הגייה αἱρετούς 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετοῖς [grc] הגייה αἱρετοῖς 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετῶν [grc] הגייה αἱρετῶν 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετοί [grc] הגייה αἱρετοί 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετέ [grc] הגייה αἱρετέ 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετόν [grc] הגייה αἱρετόν 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετῷ [grc] הגייה αἱρετῷ 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετοῦ [grc] הגייה αἱρετοῦ 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετός [grc] הגייה αἱρετός 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετάς [grc] הגייה αἱρετάς 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρεταῖς [grc] הגייה αἱρεταῖς 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρεταί [grc] הגייה αἱρεταί 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετήν [grc] הגייה αἱρετήν 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετῇ [grc] הגייה αἱρετῇ 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετῆς [grc] הגייה αἱρετῆς 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετή [grc] הגייה αἱρετή 0 הצבעות
23/02/2018 αἱρετά [grc] הגייה αἱρετά 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετωτέρους [grc] הגייה αῥετωτέρους 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετωτέροις [grc] הגייה αῥετωτέροις 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετωτέρων [grc] הגייה αῥετωτέρων 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετώτεροι [grc] הגייה αῥετώτεροι 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετώτερε [grc] הגייה αῥετώτερε 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετώτερον [grc] הגייה αῥετώτερον 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετωτέρῳ [grc] הגייה αῥετωτέρῳ 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετωτέρου [grc] הגייה αῥετωτέρου 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετώτερος [grc] הגייה αῥετώτερος 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετωτέραις [grc] הגייה αῥετωτέραις 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετώτεραι [grc] הגייה αῥετώτεραι 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετωτέραν [grc] הגייה αῥετωτέραν 0 הצבעות
23/02/2018 αῥετωτέρᾳ [grc] הגייה αῥετωτέρᾳ 0 הצבעות