משתמש:

Covarrubias

עורך פורבו

הרשמה להגיות של Covarrubias

פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
23/05/2019 κατοικήσεσθαι [grc] הגייה κατοικήσεσθαι 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικεῖσθαι [grc] הגייה κατοικεῖσθαι 0 הצבעות
23/05/2019 κατῳκῆσθαι [grc] הגייה κατῳκῆσθαι 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικηθῆναι [grc] הגייה κατοικηθῆναι 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικήσασθαι [grc] הגייה κατοικήσασθαι 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικούμενοι [grc] הגייה κατοικούμενοι 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικούμενε [grc] הגייה κατοικούμενε 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικούμενον [grc] הגייה κατοικούμενον 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμένῳ [grc] הגייה κατοικουμένῳ 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμένου [grc] הגייה κατοικουμένου 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικούμενος [grc] הגייה κατοικούμενος 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμένους [grc] הגייה κατοικουμένους 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμένοις [grc] הגייה κατοικουμένοις 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμένων [grc] הגייה κατοικουμένων 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικούμεναι [grc] הגייה κατοικούμεναι 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμένην [grc] הגייה κατοικουμένην 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμένῃ [grc] הגייה κατοικουμένῃ 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμένης [grc] הגייה κατοικουμένης 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμένη [grc] הגייה κατοικουμένη 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμένας [grc] הגייה κατοικουμένας 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικουμέναις [grc] הגייה κατοικουμέναις 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικούμενα [grc] הגייה κατοικούμενα 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικησομένοις [grc] הגייה κατοικησομένοις 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικησομένων [grc] הגייה κατοικησομένων 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικησόμενοι [grc] הגייה κατοικησόμενοι 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικησόμενε [grc] הגייה κατοικησόμενε 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικησόμενον [grc] הגייה κατοικησόμενον 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικησομένῳ [grc] הגייה κατοικησομένῳ 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικησομένου [grc] הגייה κατοικησομένου 0 הצבעות
23/05/2019 κατοικησόμενος [grc] הגייה κατοικησόμενος 0 הצבעות