פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
17/06/2018 umrita [is] הגייה umrita 0 הצבעות
17/06/2018 umsagnirnar [is] הגייה umsagnirnar 0 הצבעות
17/06/2018 umsagnir [is] הגייה umsagnir 0 הצבעות
17/06/2018 umsagnarinnar [is] הגייה umsagnarinnar 0 הצבעות
17/06/2018 umsamdar [is] הגייה umsamdar 0 הצבעות
17/06/2018 umsamda [is] הגייה umsamda 0 הצבעות
17/06/2018 umsaminnar [is] הגייה umsaminnar 0 הצבעות
17/06/2018 umsaminna [is] הגייה umsaminna 0 הצבעות
17/06/2018 umskapa [is] הגייה umskapa 0 הצבעות
17/06/2018 umsamins [is] הגייה umsamins 0 הצבעות
17/06/2018 umsaminni [is] הגייה umsaminni 0 הצבעות
17/06/2018 umskera [is] הגייה umskera 0 הצבעות
17/06/2018 umskapast [is] הגייה umskapast 0 הצבעות
17/06/2018 umskapar [is] הגייה umskapar 0 הצבעות
17/06/2018 kið [is] הגייה kið 0 הצבעות
17/06/2018 sauðir [is] הגייה sauðir 0 הצבעות
17/06/2018 lömb [is] הגייה lömb 0 הצבעות
17/06/2018 viðskiptagreind [is] הגייה viðskiptagreind 0 הצבעות
17/06/2018 atvinnuleysistryggingasjóður [is] הגייה atvinnuleysistryggingasjóður 0 הצבעות
17/06/2018 æfingarnar [is] הגייה æfingarnar 0 הצבעות
17/06/2018 bílakaup [is] הגייה bílakaup 0 הצבעות
17/06/2018 gríslingar [is] הגייה gríslingar 0 הצבעות
17/06/2018 rottur [is] הגייה rottur 0 הצבעות
17/06/2018 hamstrar [is] הגייה hamstrar 0 הצבעות
17/06/2018 nei takk [is] הגייה nei takk 0 הצבעות
17/06/2018 Hrappson [is] הגייה Hrappson 0 הצבעות
17/06/2018 Milljónum [is] הגייה Milljónum 0 הצבעות
17/06/2018 Spám [is] הגייה Spám 0 הצבעות
17/06/2018 auk þess [is] הגייה auk þess 0 הצבעות
17/06/2018 japansk [is] הגייה japansk 0 הצבעות