משתמש:

Petur75

הרשמה להגיות של Petur75

פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הצבעות
17/06/2018
הגייה umrita
umrita [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umsagnirnar
umsagnirnar [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umsagnir
umsagnir [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umsagnarinnar
umsagnarinnar [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umsamdar
umsamdar [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umsamda
umsamda [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umsaminnar
umsaminnar [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umsaminna
umsaminna [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umskapa
umskapa [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umsamins
umsamins [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umsaminni
umsaminni [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umskera
umskera [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umskapast
umskapast [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה umskapar
umskapar [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה kið
kið [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה sauðir
sauðir [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה lömb
lömb [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה viðskiptagreind
viðskiptagreind [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה atvinnuleysistryggingasjóður
atvinnuleysistryggingasjóður [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה æfingarnar
æfingarnar [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה bílakaup
bílakaup [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה gríslingar
gríslingar [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה rottur
rottur [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה hamstrar
hamstrar [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה nei takk
nei takk [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה Hrappson
Hrappson [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה Milljónum
Milljónum [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה Spám
Spám [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה auk þess
auk þess [is] 0 הצבעות
17/06/2018
הגייה japansk
japansk [is] 0 הצבעות